Filtracija tečnosti - Filter patrone

Premium listing INDUSTRY Beograd, Beograd grad, Serbia
Check with seller  

Description

Tehnološko upotpunjena patrona sa duplim životnim vekom i poboljšanom efiksanošću. Posebna konstrukcija tih patrona omogućava duplo duži životni vek, nego što je imaju obični filteri za filtriranje tečnosti. Računarska obrada je optimizirala patronu, tako da je iskorišćena maksimalna površina. Poboljšana je konstruk¬cija u poređenju sa standardnim filterima iste vrste i ona omogućava zadržavanje prljavštine (prosečno dva puta veće) i obezbeđuje dubinsku filtraciju.
Patrone su dostupne u sledećim kvali¬tativnim razredima: 1 um, 3 um, 5um, 10um,20um, 50um, 100um….
Upotrebljavaju se kod raznih vodenih procesa, hemijskim ili foto procesima, pri obradi derivata, pri upotrebi pijaćih tečnosti ….

More information

Views 158
Listing id 561
Post date 22/07/2019 10:55 am