DEXA - MJERENJE KOŠTANE GUSTINE U PREVENCIJI OSTEPOROZE

Health - Beauty Bijeljina, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina
Check with seller  

Description

DEKSA

Dexxum T je najsavremeniji uređaj za mjerenje koštane gustine i predstvalja zlatni standard u dijagnostici osteoporoze. Više od 5 godina iskustva sa uređajem Deksa u dijagnostici osteporoze kao vodeće bolesti savremneog društva. Ordinacija dr. Rosić posjeduje desetogodišnje iskustvo u dijagnostici i terapiji osteoporoze u saradnji sa vodećim institucijama kao što su VMA i Specijalna Ortopedsko hirurška bolnica Banjica Beograd.

More information

Views 172
Listing id 462
Post date 16/10/2017 1:06 pm