Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

Banks Novi Beograd, Beograd grad, Serbia
Check with seller  

Description

Karakteristike kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

Iskoristite kredit za finansiranje obrtnih sredstava i održavanje likvidnosti za finansiranje tekućih potreba, refinansirajte kredit koji imate u drugoj banci ili izvršite plaćanja ka inostranstvu.

Minimalni iznos kredita je 500 EUR 1
Rok otplate je do 24 meseca
Otplata kredita je u jednakim mesečnim anuitetima
Fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou: 11,95% za dinarske kredite
Fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,95% za kredite sa valutnom klauzulom i devizne kredite
Varijabilna kamatna stopa na godišnjem nivou: 6,95% + šestomesečni BELIBOR za dinarske kredite
Administrativni trošak: 0,5% od realizovanog iznosa
Instrumenti obezbeđenja su menice korisnika kredita ili menice fizičkog lica (vlasnika/osnivača)
Valute u kojima se kredit odobrava su EUR (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj), RSD i u deviznom znaku ukoliko se plaćanje vrši prema inostranstvu.

More information

Views 141
Listing id 387
Post date 30/09/2017 7:38 pm