Public profile - "Lifam M" d.o.o.

Description

"Lifam M" d.o.o. je lociran u Staroj Pazovi. To je moderna fabrika sa savremenom tehnologijom i dinamičnim razvojem. Prodajemo naše proizvode na domaćem, ali i na stranom tržištu, i stalno stremimo ka osvajanju novih pozicija kako na tržištu Evrope tako i sveta. Naš najveći prioritet je održati visok nivo kvaliteta proizvoda i usluga koje pružamo našim kupcima
Istorijat firme
Fabrika za proizvodnju boca za propan butan gas je osnovana 1956 godine pod imenom "Lifam". Ovaj period postojanja fabrike karakteriše se njenim stalnim razvojem koji ju je svrstao među najveće i najpoznatije proizvođače čeličnih boca za TNG, ali i kao fabriku koja dinamično razvija program poljoprivredne mehanizacije, hidraulike, elektronike.

Lifam M Stara Pazova Istorijat

U periodu privatizacije u našoj zemlji, 1999 godine je osnovana fabrika "Lifam M" za proizvodnju boca za propan butan gas. 16.06.2003. došlo je do promene vlasničke strukture, te fabrika prelazi u vlasništvo preduzeća "Feroimpex" doo, Vukovar. Tokom ovog perioda u vlasništvu "Feroimpex"-a sprovedeno je niz kapitalnih investicija.
Početkom 2004. godine fabrika je u svoj proizvodni program uvrstila širok asortiman cilindričnih rezervoara za automobilsku industriju za tečni naftni gas, a nakon dve godine, kao realizacija vizije praćenja savremenih tržišnih tokova i zahteva komitenata, razvijen je program toroidnih rezervoara. Rezultat tendencije dinamičnog razvoja su fabrika poljoprivredne mehanizacije i fabrika hidrauličnih komponenti. Preduzeće danas zapošljava 148 radnika.

Address Stara Pazova 22300, Sremski okrug, Serbia, Golubinački put bb

Latest listings

Servoupravljač sa petim otvorom

INDUSTRY Stara Pazova, Sremski okrug, Serbia
Quick view

Servoupravljač većih zapremina

INDUSTRY Stara Pazova, Sremski okrug, Serbia
Quick view

Standardni servoupravljač

INDUSTRY Stara Pazova, Sremski okrug, Serbia
Quick view

Mešalica za beton

INDUSTRY Stara Pazova, Sremski okrug, Serbia
Quick view

Toroidni rezervoari za tečni naftni gas

INDUSTRY Stara Pazova, Sremski okrug, Serbia
Quick view

Boce za propan butan gas

INDUSTRY Stara Pazova, Sremski okrug, Serbia
Quick view