OPERACIJA KATARAKTE

Health - Beauty Beograd centar, Beograd grad, Serbia
Check with seller  

Description

Katarakta je stanje zamućenja prirodnog, biološkog očnog sočiva, čime se remeti i slabi funkcija vida, počev od postepenog zamućenja pa sve do “privremenog slepila” usled definitivnog zamućenja sočiva. Srećom, danas se ovo slepilo može izbeći ranom operacijom.

KAKVA JE ULOGA NAŠEG SOČIVA U OKU?

Prirodno biološko sočivo je prozirno i bikonveksno. Propušta i prelama svetlosne zrake na putu ka mrežnjači (kao i rožnjača) i učestvuje u akomodaciji, zajedno sa Zinnovim zonulama i cilijarnim telom. Akomodacija je važan, refleksni akt kojim se oko prilagođava da bliske predmete vidimo jasno. Starenjem, počev od 40,45-te, stari i sočivo i slabi njegova sposobnost da prelomi zrake koji dolaze sa bliskih predmeta – akomodacija nestaje. Čitanje je otežano, bez dodatne korekcije. To je doba staračke dalekovidosti ili – presbiopija.

KAKO DOLAZI DO KATARAKTE ?

Iz nekih razloga u sočivu mogu nastati metaboličke promene, čime ono gubi prozirnost, dobija sivkast ton, a nekada žućkast ili braon (različiti tipovi katarakte). Navode se brojni uzroci i mogući risk faktori: nasleđe, infekcije u trudnoći, metaboličke bolesti (diabetes npr.), razna zračenja, pušenje, alkohol, neki lekovi, dehidracija, poremećaj ishrane i elektrolita, trauma i dr. Katarakta često prati druga oboljenja oka (uveitis, retinitis, pigmentosa,…). Zahvata sve starosne grupe, od beba i dece – do kasne starosti (senilna) gde je najčešća. Urođena katarakta može biti udružena sa glaukomom koji se ne mora odmah ispoljiti, zato tu decu treba često kontrolisati nakon operacije. U sastavu nekih sindroma, katarakta kod dece može uputiti i na postojanje ozbiljnih oštećenja na drugim organima. Kada nastane, jedini tretman je hirurški.

KADA SE SPROVODI OPERACIJA KATARAKTE ?

Odmah kada počne da smeta. Ovo je moguće postići samo ultrazvučnom operacijom – fakoemulzifikacijom. Ranom operacijom, bez čekanja sazrevanja, izbegavaju se brojne komplikacije i omogućuje brza postoperativna rehabilitacija vida, bez ostajanja u bolnici. Rez je mali, oko 2mm, anestezija lokalna. Hirurgija traje vrlo kratko, 6-10 min, nema ušivanja rane koja zarasta do sutradan. Stoga se mogu se operisati oba oka istog dana ili dan za danom. Stara agresivna hirurška metoda (ECCE), međutim, podrazumeva potrebu da katarakta sazri, čime se pacijent uvodi bespotrebno u stanje “privremenog slepila”, da bi se potom operisao velikim rezom, nakon čega obično sledi hospitalizacija.

Čekanje sazrevanja katarakte su zastarela shvatanja koja odgovaraju starom, klasičnom hirurškom pristupu, koji se više od 3 decenije ne koristi u zvaničnoj savremenoj oftalmologiji. Na žalost u našoj zemlji još je uvek prisutan. Jedini zvanični hirurški pristup, humaniji i kvalitetniji, jeste fakoemulzifikacija – operacija katarakte ultrazvukom.

Fakoemulzifikacija, već četvrtu deceniju prisutna u oftalmologiji širom sveta, sem u pojedinim ruralnim sredinama, danas je postigla vrhunac u tehnici izvođenja i ponudi najkvalitetnijih savitljivih sočiva koja se pri tome implantiraju. Ona se izvodi u uslovima jednodnevne bolnice, bez potrebe ostajanja u bolnici nakon operacije.

Kad su deca i bebe u pitanju treba operisati što ranije, ako je centralno postavljena i remeti razvoj vidne funkcije – kao rana borba protiv slabovidosti. Implantacija intraokularnog sočiva se podrazumava, sem u jasno definisanim, ređim stanjima, kada se to ostavlja za sekundarni akt.

Ultrazvučnu metodu smo uveli u zemlju davno, sa osnovanjem bolnice pri čemu to nije bio početnički nivo već sam vrh ove hirurgije. To je bio jedini način da savremene stavove i metode učinimo dostupnim i našim ljudima u svojoj zemlji. Svakako da je potrebno vreme i strpljenje da oni prodru u sve pore domaće oftalmologije. Mladi kadar ih mora prihvatiti odmah kao jedine važeće i ispravne, onako kako to čine kolege u drugim zemljama, umesto da se o tome govori šaputavim tonom i piše sitnim slovima.

More information

Views 75
Listing id 371
Post date 30/09/2017 1:47 pm

Youtube video