V tanjirača TV-28

Agriculture Ada, Severnobanatski okrug, Serbia
Check with seller  

Description

"V" tanjirača (baterije su postavljene u obliku slova V) spadaju u kategoriju velikih tanjirača, a zbog svoje težine spadaju i u kategoriju teških tanjirača. Pogodna je za ljuštenje strnjišta, za usitnjavanje i mešanje žetvenih ostataka, za zaoravanje stajskog đubriva kao i za tanjiranje preoraonog zemljišta pred setvu.

Zemlju obrtanjem obrađuju nazubljeni diskovi. Diskovi su nanizani na kvadratnu osovinu sa odstojnicima (odlivci). Diskovi su izrađeni od visokolegiranog čelika izuzetno otpornog na habanje, a mašine se mogu naručiti sa diskovima prečnika 560, 610 ili 660mm. Svako uležištenje je takođe od odlivka sa po dva ležaja i duplim zaptivačem u njemu.

Baterije se mogu zakretati pod uglom 8- 24 stepena. Što je ugao baterije veći, sa time je i intezitet drobljenja - sitnjenja veći a i dubina rada je veća. Uz diskove su postavljeni čistači, koji se mogu pomerati - podešavati a najbolje je kada stoje na odstojanju 3 - 5 mm do diska.

Točkovi su zglobnom vezom pričvršćeni na ram . Hidraulični cilindri tanjirače se prikopčavaju na četiri izvoda od hidraulike traktora. Hidraulični cilindar vrlo lako podiže i spušta točkove i prevodi mašinu iz transportnog u radni položaj i obrnuto.
Odnos visine prednje i zadnje baterije se podešava navojnim vretenom, tako da se u zavisnosti od visine kačenja tanjirače za traktor, može uvek dovesti u položaj da baterije budu iste visine u radu. Na navojnom vretenu se nalaze opruge koje amortizuju nagle trzaje u transportu.
Najpovoljnija radna brzina je od 8 – 12 km/h

More information

Views 296
Listing id 259
Post date 18/09/2017 11:56 am

Youtube video