Toroidni rezervoari za tečni naftni gas

INDUSTRIE Stara Pazova, Sremski okrug, Serbia
Provjerite kod prodavatelja  

Opis

Klasa rezervoara 1
Ispitni pritisak 3.00 MPa
Minimalni pritisak rasprskavanja 6.75 MPa
Termička obrada: normalizacija
Rezervoari su izrađeni prema UN/ECE Pravilniku br. 67/01 - Jednoobrazni propisi o homologaciji specifične opreme za motorna vozila koja koriste TNG u svom pogonskom sistemu.
Rezervoari su homologovani od strane Kraftfahrt-Bundesamt D-24932 Flensburg.

Više informacija

Pogledi 894
ID popisa 254
Postavi datum 18/09/2017 11:38 A / M