Toroidni rezervoari za tečni naftni gas

INDUSTRY Stara Pazova, Sremski okrug, Serbia
Check with seller  

Description

Klasa rezervoara 1
Ispitni pritisak 3.00 MPa
Minimalni pritisak rasprskavanja 6.75 MPa
Termička obrada: normalizacija
Rezervoari su izrađeni prema UN/ECE Pravilniku br. 67/01 - Jednoobrazni propisi o homologaciji specifične opreme za motorna vozila koja koriste TNG u svom pogonskom sistemu.
Rezervoari su homologovani od strane Kraftfahrt-Bundesamt D-24932 Flensburg.

More information

Views 897
Listing id 254
Post date 18/09/2017 11:38 am