Uređaji za zaštitu od prenapona

Industrial Parts & Fabrication Services Zemun, Beograd grad
Check with seller  

Description

Uređaji za zaštitu od prenapona

Savremena rešenja za pouzdanu zaštitu vaših uređaja i električnih sistema od uticaja prenapona sa svih priključnih linija. Razlikuju se četiri vrste prenaponskih zaštita u zavisnosti od toga sa koje priključne linije se štiti uređaj/sistem:

Zaštita sa napojne strane Zaštita industrijskih i stambenih objekata od prenapona na napojnim linijama
Zaštita signalnih vodova Ova vrsta prenaponske zaštite koristi se u industriji kako bi se osetljivi signalni uređaji zaštitili od neželjenog indukovanog napona
Zaštita linija za prenos podataka Uređaji za prenos podataka zahtevaju brze korekcije napona kako ne bi došlo do gubitka informacija
Zaštita linija antenskih signala Ova vrsta uređaja štiti antenske sisteme od električnog pražnjenja usled udara groma

Postoje tri osnovna stepena zaštite za uređaje sa napojne strane, I, II i III (IEC standard), odnosno B, C i D po VDE standardu. U ponudi imamo različita rešenja koja pružaju adekvatnu zaštitu po navedenim standardima odnosno njihovim kombinacijama

I stepen zaštite (B klasa) se zasniva na katodnim odvodnicima prenapona koji koriste sofisticiranu elektronsku logiku koja inicira pražnjenje preko elektroda, takozvani AEC princip (Active Energy Control). Ova zaštita podržava struje pražnjenja do 100kA i ugrađuje se u glavnom napojnom ormanu obezbeđujući naponski nivo manji od 1kV.


II stepen zaštite (C klasa) se bazira na upotrebi varistora kao nelinearne pasivne komponente. Njegova električna provodnost se menja u skladu sa promenom napona na njegovim krajevima obezbeđujući stabilan napon u izlaznom kolu. Ovaj stepen zaštite se ugrađuje u razvodne ormane i ograničava naponski nivo na 230/400 V.

III stepen zaštite (D klasa) podrazumeva najfiniju zaštitu od naponskih promena. Ona se koristi za zaštitu električnih uređaja koji su osetljivi na naponske smetnje i interferencije a zasniva se na elektronskim komponentama za stabilizaciju napona, kao i mrežnim filtrima. Ova zaštita se ugrađuje neposredno ispred uređaja koji se štiti

More information

Views 379
Listing id 130
Post date 21/08/2017 12:02 pm